Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 36 od 05.12.2019.)


  • Rešenje o osnivanju Privrednog saveta grada Bora
  • Statut Mesne zajednice "Novi centar"
  • Statut Mesne zajednice Luka
  • Statut Mesne zajednice Bučje
  • Statut Mesne zajednice Tanda


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex