3 Službeni list grada Bora, broj 34/2022 od 23.09.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 34/2022 od 23.09.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Gradskog veća grada Bora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa budžetske pomoći -subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2022. godinu
 • Lokalni akcioni plan o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2022. i 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Apoteke Bor u Boru u likvidaciji, za period od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Bora
 • Rešenje o imenovanju Komisije za pribavljanje i otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove "Centar za kulturu grada Bora"
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za budžet i finansije
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za statutarna pitanja i lokalnu samoupravu
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za urbanizam, stambene poslove, komunalne delatnosti i građevinsko zemljište
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za privredu i privatno preduzetništvo
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Saveta za društvene delatnosti
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za propise
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za informisanje, razvoj i primenu informatičke tehnologije
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stambene odnose
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za predstavke i predloge
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Administrativno-mandatne komisije
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OŠ "Sveti Sava" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OŠ "Stanoje Miljković" u Brestovcu
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora OMŠ "Miodrag Vasiljević" u Boru
 • Rešenja o razrešenju članova školskog odbora ŠOSO "Vidovdan" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora Gimnazije "Bora Stanković" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "3. oktobar" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "Branko Radičević" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "Dušan Radović" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "Sveti Sava" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ "Stanoje Miljković" u Brestovcu
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora OMŠ "Miodrag Vasiljević" u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova školskog odbora ŠOSO "Vidovdan" u Boru
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Bora za 2022. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-jun 2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2022. god. do 31.03.2022. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex