3 Službeni list grada Bora, broj 30/2021 od 01.10.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 30/2021 od 01.10.2021.)


 • Odluka o izmeni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor
 • Odluka o usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu sa isporukom energije u gradu Boru
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Bora za period 2021-2024. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2020. godinu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije "Bor" Bor
 • Rešenja o razrešenju članova Školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Boru
 • Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta grada Bora za period januar-jun 2021. godine
 • Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2021. god. do 30.06.2021. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu DOO "Biznis inkubator centar" Bor za 2020. godinu
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-806/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-812/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-815/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-817/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-809/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-822/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-823/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-826/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-828/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)
 • Rešenje o o promeni aproprijacije broj: 400-398/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex