Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 30 od 17.10.2019.)


  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-718/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-723/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-730/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-773/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 30/19)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex