3 Službeni list grada Bora, broj 3/2023 od 13.02.2023.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 3/2023 od 13.02.2023.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2022. godinu
 • Odluka o sadržini, upotrebi i čuvanju pečata i kvalifikovanog elektronskog pečata organa grada Bora
 • Odluk o izradi Plana detaljne regulacije za formiranje stambenog naselja na potesu Trujkanov potok
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Bora
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima
 • Odluka o odobravanju otkupa stanova za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica na teritoriji grada Bora
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema "Bogovina" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove "Centra za kulturu grada Bora" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Predškolske ustanove "Bambi" Bor za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Sportski centar "Bobana Momčilović Veličković" u Boru za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad "Bor" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije "Bor" za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "3. oktobar" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor"
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema "Bogovina" Bor
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema "Bogovina" Bor
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Javnom preduzeću "Zoološki vrt" Bor za donošenje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o radu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za urbanu komasaciju
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2023. godinu
 • Lokalni akcioni plan o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2022. i 2023. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex