Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 3 od 28.01.2020.)


  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o popisu imovine i obaveza u organima opštine Bor
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o poklonima u organima opštine Bor
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju za potrebe organa opštine Bor
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o službenim putovanjima u organima opštine Bor
  • Pravilnik o platama i zvanjima zaposlenih u Gradskoj upravi grada Bora
  • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona (mrežnih kartica) i telefona u Gradskoj upravi grada Bora
  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uvođenju procedure za plaćanje računa u Opštinskoj upravi opštine Bor
  • Statut Mesne zajednice Metovnica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex