Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 3 od 30.01.2019.)


  • Statut grada Bora
  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2018. godinu
  • Odluka o davanju saglasnosti za otpis duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB Bor - Grupa RBB d.o.o. Bor i RTB Bor - Grupa TIR d.o.o. Bor
  • Odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Bora
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex