3 Službeni list grada Bora, broj 29/2022 od 15.08.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 29/2022 od 15.08.2022.)


  • Odluka o raspisivanju javnog Konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Bora za 2022. godinu
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-751/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 29/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-922/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 29/22)
  • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-238/2022-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 29/22)
  • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja broj: 400-244/2022-III-04 ("Službeni list grada Bora", br. 29/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex