3 Službeni list grada Bora, broj 29/2021 od 01.10.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 29/2021 od 01.10.2021.)


  • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju visokonaponskih vodova za uvođenje postojećih DV 110 kV br. 150 (TS "Bor 1" - TS "Majdanpek 1") i DV 110 kV br. 177 (TS "Bor 2" - TS "Majdanpek 2") u objekat priključno razvodnog postrojenja PRP 110 kV "Crni vrh 1"
  • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane "VE Crni vrh" na teritoriji grada Bora


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex