Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 29 od 11.05.2020.)


  • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-213/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 29/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1024/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 29/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-1027/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 29/20
  • Odluka o nastavku aktivnosti vezanih za realizaciju procedure Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji grada Bora u 2020. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex