3 Službeni list grada Bora, broj 27/2021 od 17.09.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 27/2021 od 17.09.2021.)


 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
 • Rešenje o obrazovanju Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-761/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-767/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-758/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-770/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-771/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-772/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 401-372/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-776/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-781/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-782/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-783/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-784/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-757/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-789/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 27/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex