Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 26 od 30.04.2020.)


  • Naredba broj: 217-108/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 26/20)
  • Naredba o ispravci greške broj: 217-109/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 26/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex