3 Službeni list grada Bora, broj 22/2021 od 21.07.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 22/2021 od 21.07.2021.)


 • Rešenje o izmenama rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-314/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o promeni aproprijacije broj: 400-315/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-586/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-581/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-590/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-591/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-592/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-593/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-598/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje broj: 031-41/2021-III-01 ("Službeni list grada Bora", br. 22/21)
 • Rešenje o otvaranju aproprijacija iz ostalih izvora finansiranja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex