Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 22 od 21.04.2020.)


  • Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje predloga Sporazuma
  • Naredba broj: 217-92/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 22/20)
  • Naredba o izmeni Naredbe broj: 217-94/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 22/20)
  • Preporuka broj: 217-93/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 22/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex