Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 22 od 29.07.2019.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-533/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/19)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-543/2019-II ("Službeni list grada Bora", br. 22/19)
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Gradskoj upravi grada Bora
  • Statut Mesne zajednice "Banjsko polje"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex