3 Službeni list grada Bora, broj 21/2021 od 12.07.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 21/2021 od 12.07.2021.)


  • Rešenje o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Bora u 2021. godini
  • Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke i nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
  • Zaključak broj: 06-128/2021-I ("Službeni list grada Bora", br. 21/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex