Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 20 od 15.04.2020.)


  • Odluka o obustavi aktivnosti vezanih za realizaciju procedure Konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji grada Bora u 2020. godini
  • Naredba o izmeni Naredbe broj: 217-81/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 20/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex