3 Službeni list grada Bora, broj 2/2021 od 29.01.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 2/2021 od 29.01.2021.)


 • Odluka o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Bora
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke otpočinjanju postupka realizacije Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove grada Bora
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća "Zoološki vrt" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću "Biznis inkubator centar" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Bora u poslovnom imenu privrednog društva preduzeća za proizvodnju bakarnog praha POMETON TIR d.o.o. Bor
 • Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2019. godinu
 • Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2021. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Bora za 2021. godinu
 • Odluka o saglasnosti finansiranja grada bora projekta "Socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije"
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Bor
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-18/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/21)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-23/2021-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/21)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex