Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 2 od 23.01.2020.)


 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Bora
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-16/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-71/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-78/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-79/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-85/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-115/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-116/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-122/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-123/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-124/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-125/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-136/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-137/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-138/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-139/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-149/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-153/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-178/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 2/20)
 • Statut Mesne zajednice Šarbanovac-Timok


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex