Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 19 od 09.04.2020.)


  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-942/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 19/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-957/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 19/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-958/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 19/20)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-966/2020-II ("Službeni list grada Bora", br. 19/20)
  • Preporuka broj: 217-76/2020-I ("Službeni list grada Bora", br. 19/20)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex