Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 19 od 28.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA BORA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDŽETA GRADA BORA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU I POGREBNA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA GRAD ZAJEČAR I OPŠTINE BOLJEVAC, BOR, KLADOVO, MAJDANPEK, NEGOTIN I KNJAŽEVAC ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA ZA SOCIJALNU POLITIKU GRADA BORA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA BORA ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA SPORTSKIH AKTIVNOSTI USTANOVE SPORTSKI CENTAR "BOR" U BORU ("Sl. list grada Bora", br. 19/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex