3 Službeni list grada Bora, broj 17/2022 od 18.05.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 17/2022 od 18.05.2022.)


 • Zaključak o prihvatanju Izveštaja Gradske izborne komisije grada Bora o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Bora održanim 3. aprila 2022. godine
 • Rešenje o obrazovanju Verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Bora
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine grada Bora
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Bora
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Administrativno-mandatne komisije
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Bora
 • Rešenje o prestanku mandata izvršnih organa grada Bora
 • Rešenje o izboru gradonačelnika grada Bora
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Bora
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Igora Jankovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Marka Nikolića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Srećka Zdravkovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Milana Stojanovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Milene Stanojković Kožović
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Tamare Paunović
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Danijela Aleksića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Dejana Dulovića
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Bora Nenada Kračunovića
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Odluka o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-366/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 17/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-374/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 17/22)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-379/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 17/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex