3 Službeni list grada Bora, broj 16/2022 od 16.05.2022.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 16/2022 od 16.05.2022.)


  • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, jp1/22
  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti jp1/22
  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
  • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-356/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 16/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-361/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 16/22)
  • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 401-362/ 2022-II ("Službeni list grada Bora", br. 16/22)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex