Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 16 od 24.06.2019.)


  • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Odluka o saglasnosti finansiranja grada Bora projekta "Vatrogasna služba u prekograničnoj saradnji"
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor projekata u kulturi grada Bora
  • Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Bora u 2019. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex