3 Službeni list grada Bora, broj 12/2021 od 26.04.2021.
Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 12/2021 od 26.04.2021.)


 • Odluka o posthumnoj dodeli zvanja POČASNI GRAĐANIN GRADA BORA
 • Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Apoteke Bor u Boru u likvidaciji, za period od 23.10.2020. godine do 31.12.2020. godine
 • Rešenje br. 023-37/2021-I
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge "Bor" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći - subvencija Javnog preduzeća "Bogovina" Bor za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Mašinsko-elektrotehničke škole u Boru
 • Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Apoteke Bor u Boru u likvidaciji na dan 23.10.2020. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex