Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 12 od 28.05.2019.)


  • Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Bora za 2019. godinu
  • Rešenje o naknadama Stručne komisije
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Bora
  • Rešenje o izboru projekata i raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Bora za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex