Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 11 od 10.05.2019.)


  • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla zaposlenih lica u Opštinskoj upravi opštine Bor
  • Rešenje


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex