Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Bora

(broj 10 od 25.04.2019.)


  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru
  • Rešenje o izmenama Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bor
  • Rešenje o izmeni Rešenja o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma
  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji grada Bora u 2019. godini


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex