Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 99/2022 od 26.10.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkovima i obezbeđivanje uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica "Beogradski park", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu "Naplata prevozne usluge Beograd" sa Statutom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta KPGT
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge", Beograd
 • Rešenja o razrešenju upravnih odbora pojedinih ustanova kulture čiji je osnivač Grad Beograd (Bitef teatar, Malo pozorište "Duško Radović", Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac, Teatar Vuk, Pozorište KPGT, Biblioteka "Milutin Bojić", Biblioteka grada Beograda, Centar beogradskih festivala CEBEF, Dom omladine Beograda, Kulturni centar Beograda, Pedagoški muzej, Pozorište Boško Buha, Pozorište Puž, Prodajna galerija "Beograd", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Pozorište lutaka "Pinokio", Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, "Zvezdara Teatar", Pozorište na Terazijama, Pozorište Atelje 212, Omladinsko pozorište DADOV, Beograd, Muzej grada Beograda, Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića, Kuća legata, Jugoslovensko dramsko pozorište, Dečji kulturni centar Beograd, Istorijski arhiv Beograda, Centar za likovno obrazovanje, Biblioteka "Dimitrije Tucović", Beogradsko dramsko pozorište
 • Rešenja o imenovanju upravnih odbora pojedinih ustanova kulture čiji je osnivač Grad Beograd (Bitef teatar, Malo pozorište "Duško Radović", Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac, Teatar Vuk, Pozorište KPGT, Biblioteka "Milutin Bojić", Biblioteka grada Beograda, Centar beogradskih festivala CEBEF, Dom omladine Beograda, Kulturni centar Beograda, Pedagoški muzej, Pozorište Boško Buha, Pozorište Puž, Prodajna galerija "Beograd", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Pozorište lutaka "Pinokio", Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, "Zvezdara Teatar", Pozorište na Terazijama, Pozorište Atelje 212, Omladinsko pozorište DADOV, Beograd, Muzej grada Beograda, Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića, Kuća legata, Jugoslovensko dramsko pozorište, Dečji kulturni centar Beograd, Istorijski arhiv Beograda, Centar za likovno obrazovanje, Biblioteka "Dimitrije Tucović", Beogradsko dramsko pozorište
 • Rešenja o razrešenju nadzornih odbora pojedinih ustanova kulture čiji je osnivač grad Beograd (Bitef teatar, Malo pozorište "Duško Radović", Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac, Teatar Vuk, Pozorište KPGT, Biblioteka "Milutin Bojić", Biblioteka grada Beograda, Centar beogradskih festivala CEBEF, Dom omladine Beograda, Kulturni centar Beograda, Pedagoški muzej, Pozorište Boško Buha, Pozorište Puž, Prodajna galerija "Beograd", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Pozorište lutaka "Pinokio", Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, "Zvezdara Teatar", Pozorište na Terazijama, Pozorište Atelje 212, Omladinsko pozorište DADOV, Beograd, Muzej grada Beograda, Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića, Kuća legata, Jugoslovensko dramsko pozorište, Dečji kulturni centar Beograd, Istorijski arhiv Beograda, Centar za likovno obrazovanje, Biblioteka "Dimitrije Tucović", Beogradsko dramsko pozorište
 • Rešenja o imenovanju nadzornih odbora pojedinih ustanova kulture čiji je osnivač grad Beograd (Bitef teatar, Malo pozorište "Duško Radović", Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac, Teatar Vuk, Pozorište KPGT, Biblioteka "Milutin Bojić", Biblioteka grada Beograda, Centar beogradskih festivala CEBEF, Dom omladine Beograda, Kulturni centar Beograda, Pedagoški muzej, Pozorište Boško Buha, Pozorište Puž, Prodajna galerija "Beograd", Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Pozorište lutaka "Pinokio", Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, "Zvezdara Teatar", Pozorište na Terazijama, Pozorište Atelje 212, Omladinsko pozorište DADOV, Beograd, Muzej grada Beograda, Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića, Kuća legata, Jugoslovensko dramsko pozorište, Dečji kulturni centar Beograd, Istorijski arhiv Beograda, Centar za likovno obrazovanje, Biblioteka "Dimitrije Tucović", Beogradsko dramsko pozorište
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex