Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 99 od 07.09.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku funkcije članovima Veća Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Palilula
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac, pre isteka vremena na koje su izabrani
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac, pre isteka vremena na koje su izabrani 
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednice gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednice gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Odluka o dodeli odborničkih mandata
 • Odluka o dodeli odborničkog mandata
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Barajevo
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Barajevo, zamenika predsednika i članova opštinskog Veća
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije
 • Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex