Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 98/2021 od 29.10.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja sa Odlukom
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za propise Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama GO Surčin sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex