Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 98 od 01.09.2020.)


 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Lazarevac i o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih, postavljenih i imenovanih lica
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija", Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JPKP "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Sopot
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex