Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 98 od 05.11.2019.)


 • Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda - pešačke zone
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2019. godinu
 • Statut Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst 2)
 • Ispravka Poslovnika Gradske opštine Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex