Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 97/2022 od 26.10.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Skadarske, Petra Kočića, Žarka Miladinovića i Tošin bunar, Gradska opština Zemun
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Višnjičke banje između ulica: Despotovačke, Darinke Jevrić, Draginje Adamović i Nedeljka Košanina, Gradska opština Palilula
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije prostora između ulica Aleksandra Bugarskog, Lazara Trifunovića i spoljne magistralne tangente (SMT), Gradska opština Zvezdara
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između ulica Pančine, Svetog Nikole, Trnavske, istočne granice KP 2277/1 KO Zvezdara i Ulice Veljka Dugoševića, Gradska opština Zvezdara
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između ulica Patrijarha Dimitrija, Miška Kranjca, Borske i naselja Miljakovac, Gradska opština Rakovica
 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde - Gradska opština Voždovac
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkovima i obezbeđivanje uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica "Beogradski park"
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove socijalne zaštite "Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju"
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda Trayal korporacija a.d. Kruševac, sa stanjem na dan 18. jula 2022. godine, sa pripadajućom kamatom do 28. jula 2022. godine
 • Odluka o otpisu duga po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda prema Društvu za zaštitu od požara i pružanje ostalih uslužnih aktivnosti i podrške poslovanju Full protect d.o.o. Beograd - Savski venac, sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, sa pripadajućom kamatom do 6. jula 2017. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Odluku o utvrđivanju cene usluga za sakupljanje i transport komunalnog otpada sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex