Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 98 od 01.11.2019.)


 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Terazije, Kolarčeve, Makedonske, Dečanske i Nušićeve, gradska opština Stari grad
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova 15 i 16, između ulica: Makenzijeve, Alekse Nenadovića, Njegoševe, Beogradske i Trga Slavija, opština Vračar
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena Plana detaljne regulacije privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blokove 32 i 33
 • Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i kriznih timova za vanredne situacije u zimskim uslovima u sezoni 2019/2020
 • Odluka o prestanku funkcije člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o izboru člana Upravnog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2019/2020. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex