Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 97 od 11.10.2018.)


Kolektivni ugovori

  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije"
  • Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd
  • Kolektivni ugovor za Javno preduzeće "Putevi Beograda"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex