Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 96/2022 od 26.10.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmeni Odluke o komunalnoj inspekciji
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu
 • Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex