Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 96/2021 od 26.10.2021.)


 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća GSP "Beograd"
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Odluka o zaduženju Grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Holding kompanije Pamučni kombinat "Yumco" a.d. Vranje
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva Ikarbus - fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd (Zemun), PIB: 100001628 MB: 07739494, sa stanjem duga na dan 31. avgusta 2016. godine, sa kamatom do dana 23. oktobra 2018. godine i sa stanjem duga na dan 31. marta 2019. godine, sa kamatom do dana 9. jula 2020. godine
 • Odluka o prihvatanju akcija bez naknade izdavaoca Korporacije "FAP" a.d. Priboj od Republike Srbije
 • Treće izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće "Javno osvetljenje" Beograd
 • Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Gradska čistoća" Beograd
 • Aneks 1 Kolektivnog ugovora kod poslodavca JVP "Beogradvode"
 • Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
 • Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"
 • Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex