Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 96 od 21.08.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru Verifikacionog odbora
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje su izabrani
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru Komisije za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o usvajanju Izveštaja Izborne komisije Gradske opštine Stari grad o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednici Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru zamenice predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o verifikaciji mandata odbornicima u Skupštini Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izboru Verifikacionog odbora
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru predsednice Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju železničke pruge i železničke stanice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu
 • Odluka o izradi četvrte izmene i dopune Plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-33 od 18. avgusta 2020. godine
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o obrazovanju Administrativno-mandatne komisije
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za propise
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex