Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 96 od 31.10.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove "Prihvatilište za odrasla i stara lica"
  • Statut Gradske opštine Voždovac (prečišćen tekst)
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex