Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 95/2022 od 21.10.2022.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2022. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica
  • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsedniku i članu Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica
  • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica
  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača i termotehničkih instalacija na teritoriji gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu sa javnim pozivom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex