Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 95 od 12.08.2020.)


 • Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda u periodu 2021-2030. godine na životnu sredinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru članova Verifikacionog odbora
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata zameniku predsednika gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku funkcije glavnom i odgovornom uredniku "Zemunskih novina"
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju zamenice sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja Verifikacionog odbora i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru članova Mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru članova Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex