Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 95 od 30.10.2019.)


 • Statut Gradske opštine Zemun (prečišćen tekst)
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Zemun
 • Odluka o učešću u finansiranju opremanja zelenih površina na području gradske opšine Zemun
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Jovici Zariću
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna dr Mariji Zdravković
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Danijeli Rakić
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Jovanu i Biljani Popović
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Petru Đukiću
 • Odluka o dodeli Povelje za o javnom priznanju sa medaljom - Počasni građanin Zemuna general-majoru Ranku Živaku
 • Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex