Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 95 od 11.10.2018.)


SADRŽAJ

Kolektivni ugovori

  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
  • Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beograd-put"
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Beogradska tvrđava"
  • Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex