Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 94/2022 od 19.10.2022.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Rasadnik i ulica Kolubarski trg, Karađorđeve, Dušana Nedeljkovića, Dare Ranđić, Dositeja Obradovića, Svetog Save, Dr Đorđa Kovačevića i Dušana Vukotića u Lazarevcu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između naselja Dren i ulica Topličin venac i Drenjanski put u Lazarevcu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za raskrsnicu Ibarske magistrale i Ulice Dimitrija Tucovića - "Očaga", gradska opština Lazarevac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program JP za izgradnju Lazarevca za korišćenje subvencija iz sredstava budžeta GO Lazarevac od 1. oktobra 2022. godine do 31. decembra 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac iz 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex