Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 94/2021 od 26.10.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o osnivanju Fondacije za decu i mlade Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju "Slobodne zone Beograda"
 • Odluka o određivanju bližih tehničkih i drugih uslova za ugostiteljske objekte koji se nalaze u stambenim zgradama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Izmene i dopune Plana mesta za postavljanje plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex