Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 94 od 25.10.2019.)


  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo Orlovskog naselja u Mirijevu, gradska opština Zvezdara
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Koste Glavinića, Kablarske, Valtazara Bogišića, Sitničke i Kralja Vukašina, gradska opština Savski venac
  • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2019. godinu
  • Odluka o Upravi gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pružanju pravne pomoći
  • Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta Gradske opštine Zvezdara u 2019. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex