Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 93/2022 od 13.10.2022.)


 • Uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili zamena kotlarnica rade priključenja na distributivni sistem prirodnog gasa ili primena drugih tehnoloških rešenja na postojećim grejnim objektima u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u vazduhu
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2022. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na području gradske opštine Vračar
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu
 • Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama sa teritorije gradske opštine Grocka
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš Mladenovac i naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradska opština Grocka - I faza ("Službeni list Grada Beograda", broj 152/20
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativne komisije GO Grocka
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš - Mladenovac i naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradska opština Grocka - I faza ("Službeni list Grada Beograda", broj 152/20)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex