Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 93 od 30.07.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zemun
 • Odluka o podizanju spomenika Meši Selimoviću
 • Odluka o podizanju spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju
 • Odluka o podizanju spomenika Milošu Crnjanskom
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Milutin Bojić"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Biblioteka "Dimitrije Tucović"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Istorijski arhiv Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pedagoški muzej
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Muzej automobila - zbirka Bratislava Petkovića
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Kuća legata
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište na Terazijama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Beogradsko dramsko pozorište
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Jugoslovensko dramsko pozorište
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorišta Atelje 212
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište "Zvezdara teatar"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Bitef teatar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište Boško Buha
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Malo pozorište "Duško Radović"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište lutaka "Pinokio"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Pozorište Puž
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Omladinsko pozorište "Dadov", Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Teatar Vuk
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Kulturni centar Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Ustanova kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture - Dečji kulturni centar Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture Centar za likovno obrazovanje
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture Prodajna galerija "Beograd"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture Centar Beogradskih festivala
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda 2011-2020. za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda
 • Rešenje o određivanju Milomira Đurovića, podsekretara Sekretarijata za finansije, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine "JAT tehnika" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex