Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 93 od 24.10.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se menja cena usluge sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada za domaćinstva Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" sa Odlukom
 • Odluka o promeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o prestanku mandata v.d. načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša", sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex